Fan face facebook

Chi tiết

Mẫu Hợp Đồng Cửa Nhựa Lõi Thép Tham Khảo

Ngày đăng: 28-10-15

Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán cửa nhựa lõi thép được sử dụng để tham khảo.

Một số lưu ý trong bản hợp đồng này như sau:

Hợp đồng này cần một số phụ lục đi kèm như: bảng báo giá và bản vẽ

  • 1* Trong báo giá cần ghi rõ ràng về chế độ bảo hành, xuất xứ nguyên vật liệu, số lượng và loại sử dụng....để khách hàng có thông tin chi tiết về sản phẩm và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
  • 2* Bản vẽ có chi tiết về kích thước và thiết kế phù hợp với những yêu cầu của khách hàng

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập_ Tự do_ Hạnh phúc

……@&?…..

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CỬA NHỰA UPVC

Số: 16 -300915/HD

 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 năm 2005.

- Luật Thương mại số 36/2005/Q11 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/ 06/ 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay ngày …. / …. / …….., chúng tôi gồm:      

 

BÊN MUA     :Ông (Bà)…………………………………………………………………..

CMNN            : …………………… Cấp ngày:……/……/……. Tại: ……………………...

Địachỉ                       : ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Điệnthoại       : …………………………………………………………………………….

                         

Sau đây gọi tắt là “Bên A

 

BÊN BÁN      : …………………………………………………

Địa chỉ           : …………………………………………………

Điện thoại      : ………………….

Mã số thuế     : ……………………

Số tài khoản  : ………………….   Tại Ngân Hàng ............. ………… PGD: ………………….

Đại diện         : Ông (bà)…………………. Chức vụ:   Giám đốc

Sau đây gọi tắt là “Bên B

 

Đã thỏa thuận thống nhất kí kết hợp đồng này với nội dung như sau:

 

ĐIỀU 1: DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ GIÁ CẢ                                                                                                                                                         

Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán

-         Chi tiết sản phẩm và giá cả : theo bảng báo giá cửa nhựa lõi thép kèm theo hợp đồng này.

-         Giá trị hợp đồng (Tạm tính) : ………………….

(Bằng chữ : ……………………………………..)

-         Đơn giá cố định đã bao gồm vận chuyển, lắp đặt tại công trình bên A, chưa bao gồm thuế VAT                                                                                                                                          

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

2.1 Thời hạn thanh toán:     Thanh toán làm 3 đợt

Đợt 1: Tạm ứng đợt 1 số tiền: ………… VND ngay sau khi ký hợp đồng.

(bằng chữ : ………………….)

Đợt 2:  Tạm ứng đợt 2 số tiền: ……………VND ngay sau khi giao hàng.

(bằng chữ : ………………….)

Đợt 3: Quyết toán số tiền còn lại dựa trên khối lượng nghiệm thu đã trừ đi các khoản tạm ứng, thanh toán trong vòng 3 ngày sau khi ký nghiệm thu bàn giao công trình

2.2. Điều kiện thanh toán:  CK/TM

2.3. Đồng tiền thanh toán: VND

ĐIỀU 3: GIAO HÀNG

3.1. Thời gian giao hàng:     ………….. ngày sau khi xác nhận đơn hàng.

3.2. Địa điểm giao hàng:     Tại công trình bên A

ĐIỀU 4: LẮP ĐẶT NGHIỆM THU

-         Việc lắp đặt sẽ do bên B thực hiện tại công trình bên A
-         Bên A tạo điều kiện thuận lợi cho bên B lắp đặt và thi công đúng tiến độ như quy định trong điều 3.

-         Nghiệm thu sẽ được thực hiện trong vòng 3 ngày sau khi bên B lắp đặt hoàn thiện và bàn giao cho bên A. Nếu sau 3 ngày bên A không tổ chức thực hiện nghiệm thu thì công trình coi như được nghiệm thu và bên A sẽ thực hiện thanh toán đợt 3 cho bên B theo mục 2.1

-          

ĐIỀU 5: CHẤT LƯỢNG VÀ QUY CÁCH  HÀNG HÓA

5.1 Chất lượng hang hóa:

-         Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, đúng chủng loại và số lượng.

-         Chất lượng hàng hóa được nghiệm thu đáp ứng đúng với các chi tiêu kỹ thuật quy định tại bảng báo giá kèm theo hợp đồng này. Nếu sản phẩm không đúng với các chỉ tiêu quy định trong bảng báo giá, bên B sẽ thu hồi sản phẩm bồi hoàn lại số tiền đã nhận.

-         Sản phẩm được bảo hành như trong bảng báo giá đi kèm hợp đồng

-         Bảo hành sẽ không được áp dụng đối với trường hợp sử dụng sai quy cách, tự ý thay đổi, tự ý sửa chữa và di chuyển, do thiên tai hỏa hoạn.

 

5.2 QUY CÁCH

Quy cách và kích thước theo đúng bản vẽ đã ký giữa hai bên, mọi thay đổi đều phải được hai bên thống nhất bằng văn bản

ĐIỀU 6: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

-         Trường hợp bên A không thanh toán đúng hạn các bước nêu trên, thì bên A sẽ phải chịu phạt với mức lãi suất 3% / tháng trên số tiền quá hạn.

-         Nếu việc thanh toán trễ xảy ra 2 tháng liên tục bên B sẽ nhắc bên A bằng văn bản. Trường hợp bên A không thanh toán số nợ đúng hạn bên B có quyền chấm dứt hợp đồng – thu hồi sản phẩm mà không phải trả tiền cọc cho bên A.

-         Nếu Bên B giao hàng chậm tiến độ thì sẽ phải chịu mức phạt là 1% giá trị hợp đồng cho 3 ngày, 3% hợp đồng cho 7 ngày tiếp theo, quá thời gian trên Bên B sẽ bồi thường cho Bên A 100% giá trị tiền đặt cọc.

 

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

-         Những vấn đề không được quy định trong hợp đồng này, hai bên sẽ tuân thủ theo luật Thương Mại của nước Cộng  Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

-         Hai bên cam kết sẽ thực hiện những điều khoản của hợp đồng này. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Hợp Đồng,  nếu có xảy ra tranh chấp thì Hai Bên sẽ cố gắng thương lượng trên tinh thần hòa giải. Trường hợp không thể giải quyết được thì vụ việc sẽ được đưa ra xử tại Toà án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định của  Toà này là bắt buộc và cuối cùng.

-         Mọi sửa đổi, bổ sung đối với hợp đồng này chỉ có giá trị khi được xác lập thành văn bản và được sự đồng ý của cả hai bên

-         Hợp đồng này được lập thành 02(hai) bản , mỗi bên giữ 01 (một) bản. Có hiệu lực ngay sau khi hợp đồng được hai bên ký kết , có giá trị như nhau.

-         Hợp đồng sau khi các bên đã thực hiện xong các điều khoản và nghĩa vụ của mình, nếu không có gì vướng mắc  thì mặc nhiên hợp đồng được coi như đã thanh lý.

 

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

 

                                                                                                 

 

 


LƯU Ý: Đây là mẫu hợp đồng tham khảo, phụ lục hợp đồng bao gồm có báo giá và bản vẽ đi kèm.